RODO

RODO

Obowiązek informacyjny Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest VALER Finances Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28/24 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod nr KRS 0000871542, NIP: 8133848182. Kontakt do Administratora to: biuro@mojakasa.eu, bądź pisemnie na adres siedziby. 
2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wtedy, gdy to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych, tj. w szczególności dla rozpatrzenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług dostępnych na platformie Administratora mojakasa.eu współpracującym ze Spółką odbiorcom danych osobowych (podwykonawcom). 
4. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie danej usługi i okres przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych (np. przez okres na rozpatrywanie reklamacji lub dochodzenia roszczeń). 
5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług dostępnych na platformie mojakasa.eu. 
6. W związku ze specyfiką naszych usług, możemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy (świadczenie usługi dostępnej na platformie mojakasa.eu). Na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji nasz system ocenia, czy możemy zawrzeć z Tobą umowę o świadczenie usługi dostępnej na platformie domena.pl. Automatycznie analizujemy dostarczone przez Ciebie informacje w zakresie: prawidłowego wypełnienia przez Ciebie wszystkich pól koniecznych do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie wypełnisz poprawnymi danymi wszystkich wymaganych pól naszego elektronicznego formularza 7. Twoje dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o daną usługę nie będą profilowane. 
8. Przysługują Ci następujące prawa: • prawo do ograniczenia przetwarzania, Art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, • prawo do przenoszenia danych, Art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, Art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,. prawo dostępu do danych i ich poprawiania Art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r • prawo do sprostowania danych Art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, 

Formularz kontaktowy

(c)2020, All Rights Reserved                         RODO
Liczba odwiedzin: 16154